English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 63
Visits: 4,489,660Khóa học nghiệp vụ đấu thầu; Giám sát thi công; định giá xây dựng; quản lý dự án; chỉ huy trưởng tại HÀ NỘI     Khóa học giám sát thi công xây dựng - giao thông - thủy lợi; học đấu thầu; định giá xây dựng; chỉ huy trưởng; quản lý dự án; điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại tp HCM     Khai giảng lớp học đấu thầu, chỉ huy trưởng công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, an toàn lao động... tại KHÁNH HÒA     Lớp học tư vấn giám sát xây dựng, giao thông, thủy lợi tại SƠN LA     Lớp học tư vấn giám sát xây dựng, giao thông, thủy lợi ,nghiệp vụ đấu thầu tại HẢI PHÒNG     Học đấu thầu, quản lý dự án, an toàn chịu lực, kiểm định chất lượng công trình, giám sát thi công, định giá xây dựng, thanh quyết toán công trình, lập dự toán... tại ĐẮK LẮK     Khai giảng lớp học giám đốc tư vấn quản lý dự án, định giá xây dựng, giám sát thi công, chỉ huy trưởng, đánh giá dự án đầu tư, an toàn lao động... tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU tháng 2 năm 2014     Khóa học định giá xây dựng, giám sát thi công xây dựng ,hỉ huy trưởng, quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, đánh giá dự án đầu tư, an toàn lao động, tháng 03/2014 tại LÀO CAI     Đào tạo, cấp chứng chỉ đấu thầu, chứng nhận định giá xây dựng, tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án, thanh quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng... tại CẦN THƠ tháng 12 năm 2013     Khóa học chỉ huy trưởng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án , nghiệp vụ đấu thầu, đánh giá dự án đầu tư, định giá xây dựng, nghiệm thu hoàn công,tháng 12/2013 tại Thái Nguyên     Khóa học chỉ huy trưởng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án , nghiệp vụ đấu thầu, đánh giá dự án đầu tư, định giá xây dựng, nghiệm thu hoàn công,tháng 12/2013 tại VĨNH PHÚC     Khóa học giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, chỉ huy trưởng, nghiệp vụ đấu thầu, đánh giá dự án đầu tư, định giá xây dựng,an toàn lao động,tháng 12/2012 tại Quảng Trị     Lớp học quản lý dự án, chỉ huy trưởng, đấu thầu, giám sát thi công, định giá xây dựng, lập dự toán và đo bóc khối lượng, kiểm định chất lượng ... tại CAO BẰNG tháng 12 năm 2013     Khóa học giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, chỉ huy trưởng, nghiệp vụ đấu thầu, đánh giá dự án đầu tư, định giá xây dựng,an toàn lao động,tháng 12/2013 tại Tiền Giang     Học Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại BÌNH DƯƠNG tháng 12-2013    
Viện Phát triển Quốc tế học (tên viết tắt tiếng Anh IID) thành lập năm 1997. Sau hơn mười năm hoạt động với phương châm “Chất lượng là mục tiêu hàng đầu”, IID đã thực sự khẳng định được vị trí và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo như: Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kĩ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, đầu tư xây dựng... Bên cạnh đó, các dịch vụ tư vấn và công tác đào tạo cũng là nhiệm vụ quan trọng của IID. Cụ thể, IID tham gia vào công tác đào tạo các khoá học ngắn hạn về nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, nghiệp vụ quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán trưởng…
 
Tin tức nổi bật

nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng, đo bóc khối lượng và lập dự toán, hợp đồng và điều chỉnh giá do biến động nguyên liệu vật liệu, kiểm định chất lượng công trình XD, thí nghiệm viên chuyên ngành XD, an toàn lao động, nghiệp vụ kinh doanh bất động sản, quản lý tiền lương bảo hiểm xã hội, kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng, kế toán thuế, giám đốc điều hành doanh nghiệp...
Viện Phát triển Quốc tế học liên tục mở các khóa học tại khắp các tỉnh thành trên toàn Quốc

Lịch khai giảng
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo, cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đo bóc khối lượng lập dự toán, ...
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo, cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đo bóc khối lượng lập dự toán, ...
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại KHÁNH HÒA
Khóa học Giám sát thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, lập dự toán, kiểm định chất lượng, an toàn lao động...
Khóa học Giám sát thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, lập dự toán, kiểm định chất lượng, an toàn lao động...
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại ĐẮK LẮK
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại LÀO CAI tháng 11 năm 2013
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại CẦN THƠ
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo, cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đo bóc khối lượng lập dự toán, ...
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại Vĩnh Phúc
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo, cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đo bóc khối lượng lập dự toán, ...
Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức các khoá đào tạo - cấp chứng chỉ, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tại CAO BẰNG
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo, cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đo bóc khối lượng lập dự toán, ...
Khóa học Giám đốc quản lý dự án, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ đấu thầu, định giá xây dựng, lập dự toán, kiểm định chất lượng, an toàn lao động...
Tra cứu bản đồTin tức

Các khóa học