-->
, 06:08

Lịch khai giảng khóa đào tạo đấu thầu - Quý I năm 2017


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
-------------------
Số: 295/TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
                              Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016
 

THÔNG BÁO
V/v mở khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh


                                           Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Phát triển Quốc tế học,
Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tổ chức tại TP Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
         
I.  Các chương trình đào tạo đấu thầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh - quý I/2017

*  Thời gian lớp ngày: Buổi sáng 8:00 - 11:30; Buổi chiều 13:30 - 17:00   

TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu (24 tiết)
Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT 

* Lớp ngày: (03 ngày/01 khóa)

- Khai giảng: 13/01/2017
- Khai giảng: 24/02/2017

- Khai giảng: 10/03/2017
- Khai giảng: 24/03/2017
 
800.000đ
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (16 tiết)
* Lớp ngày: (02 ngày/01 khóa)
Khai giảng: 11/03/2017
Khai giảng: 18/03/2017
1.300.000đ
3 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu (24 tiết)
* Lớp ngày: (03 ngày/01 khóa)
Khai giảng: 23/03/2017
 
1.300.000đ

II. Địa điểm học:

* Tại Hà Nội: Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
* Tại tp Hồ Chí Minh: Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


III. Giảng Viên: được Cục Quản lý đấu thầu cấp phép giảng dạy các khóa nghiệp vụ đấu thầu

IV. Chứng chỉ: Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa học theo đúng mẫu quy định tại (Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

V. Thủ tục nhập học: 
-    Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-    02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)
-    01 bản photo chứng minh nhân dân (Áp dụng tất cả các chương trình)

*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-    Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

VI. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp qua website, emailđiện thoại hoặc fax theo mẫu sau:


MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

Tên đơn vị:.................................................................. Người liên hệ:……………………………………
Địa chỉ:........................................................................ Điện thoại/Fax/Email:……………………………

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
           
                  Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

Liên hệ đăng ký:  Mr Hưng 0985 886 886 / 0943 275 885
                           VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                          Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                          Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                          TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,Tp HCM
                          Tel:  (08) 35 377 577 ; Fax:  (08) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                           Email: daotao@iid.edu.vn; Website: http://iid.edu.vn      

Nơi nhận:
Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT
VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
ThS. Nguyễn Đình Hưng
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

* Kiểm tra trắc nghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Đăng ký học ngay để nhận ưu đãi 

Liên hệ: 0985 886 886
Viện phát triển Quốc tế học tổ chức Khóa học nghiệp vụ đấu thầu và quản lý hợp đồng
thuộc Dự án đô thị Miền núi phía Bắc (Bộ Xây dựng)

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 14156