English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 1
Visits: 5,450,024Chương trình đào tạo
Giám sát thi công xây dựng công trình
Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo trên toàn quốc các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ: đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, giám sát thi công, chỉ huy trưởng, an toàn lao động, đánh giá dự án đầu tư, thanh quyết toán, điều chỉnh giá, kiểm định chất lượng công trình, kế toán, giám đốc điều hành...

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

( Theo chương trình khung Bộ Xây Dựng ra ngày 29/7/2009)

 

CLICK XEM LỊCH KHAI GIẢNG

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( Áp dụng cho giám sát thi công mọi loại công trình)

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 2. Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 3. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Chuyên đề 4. Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 5. Giám sát công tác khảo sát xây dựng

Chuyên đề 6. Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình

PHẦN II: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,

CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Chuyên đề 7. Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Chuyên đề 8. Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

Chuyên đề 9. Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

Chuyên đề 10. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

Chuyên đề 11. Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình

Chuyên đề 12. Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp

Chuyên đề 13. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp

PHẦN III: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Chuyên đề 7. Giám sát thi công công trình cầu

Chuyên đề 8. Giám sát thi công công trình hầm

Chuyên đề 9. Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay

Chuyên đề 10. Giám sát thi công công trình cảng - đường thủy

Chuyên đề 11. Giám sát thi công công trình đường sắt

PHẦN IV: GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Chuyên đề 7. Giám sát công tác dẫn dòng thi công nền và móng công trình thủy lợi, thủy điện

Chuyên đề 8. Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đần lăn (RCC) và kết cấu gạch, đá

Chuyên đề 9. Giám sát thi công các công trình đất, đá

Chuyên đề 10. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị thủy công và thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi, thủy điện

* Kiểm tra trắc nghiệm

* Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học

* Hướng dẫn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát