, 07:57

Đánh giá dự án đầu tư

Viện phát triển Quốc tế học được cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ Đanh giá dự án đầu tư theo quyết định số 315/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

LỊCH KHAI GIẢNG

Các tin liên quan khác