, 21:54

Chương trình khác

Phương pháp giảng dạy tích cực và thuyết trình hiệu quả

MỤC TIÊU:
Tri thức:
Bản chất của phương pháp giảng dạy tích cực, các nguyên tắc giảng dạy. Giới thiệu các phương pháp giảng dạy: phỏng vấn nhanh, hỏi đáp, nêu ý kiến ghi bảng, sàng lọc, làm việc nhóm, hỏi chuyên gia, tình huống. Các nguyên tắc giảng dạy: neo chốt kiến thức, trực quan sinh động, mở đầu bài giảng và tạo không khí lớp học.
Kỹ năng:
 
Kỹ năng tập hợp dữ liệu cho bài giảng, bài thuyết trình Kỹ năng di chuyển và ngôn ngữ cơ thể
Kỹ năng kiểm soát không gian
Kỹ năng sử dụng phương pháp hỏi đáp, làm việc nhóm, tình huống, chuyên gia…
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 
Thái độ:
Tự tin, biết chia sẻ và hợp tác, tạo dựng giá trị bản thân và xây dựng thương hiệu công ty.

Xem thêm