, 07:53

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Viện phát triển Quốc tế học được phép đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/7/2012 của Bộ xây dựng


LỊCH KHAI GIẢNG