, 07:54

Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản với dự án TNR Goldlight.

Viện phát triển quốc tế iid.edu.vn với nhiều ngành học đào tạo đang có thông báo tuyển sinh khoá đào tạo và cấp giấy chúng nhận theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản theo quyết định số 106/BXD-QLN ngày 17/11/2011 của Bộ Xây dựng. Theo đó dự án TNR-Goldlight sẽ nằm trong danh sách các dự án trọng điểm để đào tạo cũng như đầu tư phát triển xây dựng.


LỊCH KHAI GIẢNG