English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 63
Visits: 5,450,096Đào tạo
Câu hỏi ôn tập:
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, đánh giá dự án đầu tư, đo bóc khối lượng và lập cự toán, nghiệp vụ kinh doanh bất động ...

Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo trên toàn quốc các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ: đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, giám sát thi công, chỉ huy trưởng, an toàn lao động, đánh giá dự án ...

Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo trên toàn quốc các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ: đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, giám sát thi công, chỉ huy trưởng, an toàn lao động, đánh giá dự án ...

Tra cứu bản đồ

Tin tức

Các khóa học