English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 62
Visits: 5,450,073Đào tạo
Đào tạo theo yêu cầu tại Doanh nghiệp:
Viện Phát triển Quốc tế học (IID) đào tạo trên toàn quốc các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ: đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, định giá xây dựng, giám sát thi công, chỉ huy trưởng, an toàn lao động, đánh giá ...

Tra cứu bản đồ

Tin tức

Các khóa học