, 21:58

Kỹ năng giao tiếp đối ngoại

NỘI DUNG KHÓA HỌC
KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐỐI NGOẠI

 
Chuyên đề 1: Các nguyên tắc trong giao tiếp ứng xử
-         Cách chào
-         Cách bắt tay, ôm hôn
-         Cách giới thiệu và tự giới thiệu
-         Cách nói chuyện, xưng hô
-         Cách thức ứng xử khi đi ô tô
-         Cách sử dụng thang máy
-         Cách sử dụng danh thiếp
-         Những điều cần tránh trong giao tiếp đối ngoại
-         Phong tục tập quán của một số nước
Chuyên đề 2: Ngôi thứ và cách xưng hô
-         Ngôi thứ và tầm quan trọng của việc xếp ngôi thứ
-         Ngôi thứ ngoại giao
-         Ngôi thứ xã giao
-         Chỗ ngồi
-         Các nguyên tắc xưng hô
-         Sự khác biệt giữa văn hóa Á - Âu
Chuyên đề 3: Trang phục
-         Tầm quan trọng của trang phục
-         Cách thức nhận biết và phân loại trang phục
-         Các quy tắc lựa chọn trang phục
-         Cách thức phối hợp trang phục và phụ kiện
Chuyên đề 3: Tiệc chiêu đãi
-         Phân loại, đặc điểm
-         Cách thức đón và tiễn khách trong tiệc đứng
-         Cách thức ngồi và sử dụng đồ trên bàn tiệc
-         Chủ đề thực hành
-         Thực hành tham dự tiệc
-         Thực hành kỹ năng giao tiếp ứng xử, cách thức chọn lựa trang phục, xếp ngôi thứ tại tiệc chiêu đãi và hội nghị

LỊCH KHAI GIẢNG