English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 1
Visits: 5,450,009Văn bản pháp quy
Thông tư 05-2010/TT-BKH - Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa
Thông tư 05-2010/TT - BKH - Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/4/2010

Toàn văn download file đính kèm