, 15:20

Tin tức

Khóa học đấu thầu chuyên sâu - Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Viện phát triển Quốc tế học tổ chức khóa học đấu thầu chuyên sâu - Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Xem thêm

Khóa học Đấu thầu cơ bản - Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Xem thêm

Khóa Huấn luyện an toàn lao động - Tổng công ty Điện lực Dầu khí

Định kỳ hàng năm, Viện phát triển Quốc tế học tập huấn An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí

Xem thêm

Khóa học Giám sát thi công XDCT - Tổng công ty Sông Đà

Viện phát triển Quốc tế học tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cho cán bộ công nhân viên chức Tổng Công ty Sông Đà

Xem thêm

Khóa học đấu thầu qua mạng - Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airline)

Viện phát triển Quốc tế học tổ chức khóa đấu thầu qua mạng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (vietnam Airline)

Xem thêm