, 08:04

Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c1b1BDF0s-M" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Kỹ năng giao tiếp trên bàn tiệc

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Pi540do0E4E" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Khóa Kỹ năng giao tiếp trên bàn tiệc

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XUXev8npglk" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Khóa học lễ tân cho tòa nhà EVN - Viện quốc tế học