, 22:06

Viện phát triển Quốc tế học được Cục quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT cho phép Đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu

Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận là cơ sở được phép đạo tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu


LỊCH KHAI GIẢNG