, 20:14

Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
 

CLICK XEM LỊCH KHAI GIẢNG

 
Chương 1: Giới thiệu và Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng
Chương 2: Chỉ huy trưởng công trường đối với việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình
Chương 3: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chương 4: Quản lý chất lượng thi công  xây dựng công trình

1. Khái niệm chất lượng công trình xây dựng
2. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
3. Đối tượng, phạm vi và vai trò của chất lượng công trình xây dựng
4. Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
6. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng
7. Phương pháp quản lý chất lượng
8. Các yếu tố hình thành chất lượng công trình xây dựng
9. Hoạt động quản lý chất lượng theo giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng
10. Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng công trình kém
11. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
12. Quản lý chất lượng của nhà thầu
13. Nghị định 15/2013/ND-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 
14. Phương pháp đánh giá chất lượng công trình xây dựng
15. Mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng theo ISO 9000 ở Việt Nam
Chương 5: Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dụng
1.Yêu cầu chung khi lập và quản lý tiến độ thi công
2. Mục đích,vai trò của việc lập và quản lý tiến độ
3. Phân loại tiến độ
4. Căn cứ lập tiến độ
5. Các bước lập tiến độ
6. Các phương pháp lập tiến độ
7. Các biện pháp rút ngắn thời gian thi công
8. Các yêu cầu cụ thể cần đảm bảo khi lập đánh giá tiến độ
9. Quan hệ giữa tiến độ với chất lượng và chi phí
10. Quản lý và kiểm soát tiến độ thi công
Chương 6: Quản lý chi phí xây dựng công trình
1.Định mức, đơn giá và giá thành thi công xây dựng
2. Các biên pháp nhằm giảm giá thành thi công xây dựng
3. Hình thức khoán trên công trường
4. Quản trị nguồn lực thi công
5. Kết quả sản xuất kinh doanh trên công trường (lợi nhuận)
6. Quản lý tài chính và thanh quyết toán công trình
Chương 7: Chỉ huy trưởng công trường với công tác huấn luyện an toàn lao động
Chương 8: Chỉ huy trưởng công trường với công tác quản lý an toàn lao động
Chương 9: Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng
Chương 10: Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường.

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 191