, 22:23

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu

Học đấu thầu - chương trình nâng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU CHUYÊN SÂU
THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

CLICK XEM LỊCH KHAI GIẢNG
H
ọc đấu thầu chuyên sâu


Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu
Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân)
 2. Chỉ định thầu
 3. Tự thực hiện
 4. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 5. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ so dự thầu
 6. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân
 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)
 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn (Giảng viên hướng dẫn học viên trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, giá đánh giá… Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu)
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)
 2. Chào hàng cạnh tranh
 3. Mua sắm trực tiếp
 4. Chỉ định thầu
 5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu
 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)
 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa (Giảng viên hướng dẫn học viên trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, giá đánh giá… Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác thầu)
Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp
 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)
 2. Chỉ định thầu
 3. Tự thực hiện
 4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
 6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
 7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)
 8. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp (Giảng viên hướng dẫn học viên trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, giá đánh giá… Trao đổi thảo luận , giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu)


Lớp học đấu thầu nâng cao

 


LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1104