, 14:30

Khóa học Đánh giá dự án đầu tư; Khóa đào tạo đấu thầu - Bộ Công an

       Ngày 24/7/2017 tại Nhà khách Phương Nam - Bộ Công an, số 252 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Viện phát triển Quốc tế học và Bộ Công an tổ chức lễ khai giảng Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư; Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và triền khai công tác thực hiện thông tư 57/2016/TT-BCA cho các cán bộ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam, từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017. Tiếp theo các khóa cho các cán bộ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc sẽ học từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
       Tới dự lễ khai giảng có Đại tá Tô Tất Thắng - Phó Cục trưởng, Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an; ThS. Nguyễn Đình Hưng - Viện trưởng Viện phát triển Quốc tế học; TS Cao Văn Bản - nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ThS. Lê Văn Tăng - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
       Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng với phần chào cờ theo nghi lễ.
       Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Tô Tất Thắng nêu rõ tầm quan trọng của công tác đấu thầu, công tác thẩm định và giám sát đầu tư. Quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật trong đấu thầu, trong đầu tư và thông tư 57/2016/TT-BCA ngày 31/12/2016 của Bộ Công an quy định về mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân với mục tiêu Cạnh tranh - Công bằng - Minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Chào cờ - Khai giảng khóa học
                Chào cờ tại lễ khai giảng khóa học
          

               Phát biểu khai mạc - Đại tá Tô Tất Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an


               TS. Cao Văn Bản - nguyên Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
               Chuyên đề: Thẩm định và giám sát đầu tư

               ThS. Lê Văn Tăng - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
               Chuyên đề: Nghiệp vụ đấu thầu


               Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn  - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an
               Chuyên đề: Phổ biến thông tư 57/2016/TT-BCA và giải đáp các tình huống trong công tác đấu thầu               Các học viên nghiêm túc làm bài thi cuối mỗi khóa học

Chứng chỉ đấu thầu - Viện Quốc tế học
               Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học               Chứng chỉ khóa học

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

 1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư
 2. Khái niệm về dự án đầu tư;
 3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.
 4. Phân loại dự án đầu tư.
 5. Mục đích yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư
 6. Nội dung quản lý dự án đầu tư
 7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 2. Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 3. Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 5. Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án dự án đầu tư.
 7. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
 5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi tổng thể đầu tư
 3. Kiểm tra tổng thể đầu tư
 4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế
 5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
 4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
 5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
 6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

* Sử lý tình huống trong thẩm định và giám sát đầu tư
* Kiểm tra trắc 
nghiệm về đánh giá dự án đầu tư (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư theo đúng quy định.
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5  năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

Chuyên đề 7: Phổ biến thông tư 57/2016/TT-BCA ngày 31/12/2016 của Bộ Công an quy định về mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân

* Sử lý các tình huống trong công tác đấu thầu

* Kiểm tra trắc
nghiệm về đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


* Các lớp khu vực phía Bắc tổ chức từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017 tại Nhà nghĩ dưỡng 368 Bộ công an, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh

http://iid.edu.vn/chi-tiet-tin/boi-duong-nghiep-vu-xay-dung-bo-cong-an-khu-vuc-phia-bacchungchidauthau.edu.vn

dauthau.edu.vn
chungchihanhnghe.edu.vn
giamsat.edu.vn
antoanlaodong.biz
iid.edu.vn
iid.vn
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 15596