, 20:27

Khóa học Đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền dự án tại Vietsopetro

Ngày 24/10/2018 Viện phát triển quốc tế học tổ chức khóa học đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền dự án cho Liên doanh dầu khí Vietsovpetro. Khóa học diễn ra 03 ngày từ ngày 24/10/2018 đến ngày 26/10/2018 tại Khách sạn Công đoàn Vũng Tàu.

I. MỤC TIÊU
              Sau khóa học, các học viên tham gia có được những ý kiến căn bản trong 03 chuyên đề chính và bổ sung, cập nhật thêm những quy định của Nhà nước, cũng như được biết thêm những ví dụ, trường hợp thực tế trong và ngoài ngành về công tác đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền.
          
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 - CBCNV đang công tác tại Vietsopetro đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về tài chính,   kinh tế, quản lý dự án.
        - Các đối tượng khác cần có kiến thức về đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền.

III. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN
 • Phương pháp mới: Học theo nhóm, học mang tính chất thảo luận nhiều hơn là thuyết giảng, luôn lấy người học làm trung tâm và Giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ.
 • Đào tạo mang tính tư vấn ( training as consulting) và hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp);
 • Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc; Sử dụng các yếu tố hỗ trợ như phim, hình ảnh, câu chuyện.
IV. YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 • Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên. Kết hợp giữa các bài trình bày, hướng dẫn của giảng viên với các bài phân tích tình huống, thảo luận nhóm, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết vấn đề cụ thể của học viên.
 • Môi trường học tập hoàn toàn tương tác giữa giảng viên và học viên.
 • Áp dụng các tình huống thực tế tại doanh nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí.
 

VI. NỘI DUNG KHÓA HỌC
 
Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ QLDA ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 1. Những nội dung cơ bản về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
    1.1  Trình tự các bước về quản lý dự án đầu tư (DAĐT).
    1.2   Các nội dung cơ bản về quản lý DAĐT.
    1.3   Các văn bản pháp lý về quản lý DAĐT.
 2.  Thẩm định tài chính dự án đầu tư
      2.1  Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu thẩm định của DAĐT.
                 2.2 Các kiến thức cơ bản về dòng tiền; phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn bình quân và các khái niệm có liên quan
     2.3 Sáu phương pháp thẩm định tài chính quản lý DAĐT, bao gồm:
           2.3.1  Phương pháp hiện giá thuần( NPV).
           2.3.2  Phương pháp xác định tỷ suất danh lợi nội bộ ( IRR).
           2.3.3  Phương pháp xác định thời gian hoàn vốn  (PP).
           2.3.4. Phương pháp xác định chỉ số sinh lời (IP).
           2.3.5 Phương pháp xác định điểm hòa vốn (BEP).
           2.3.6 Phương pháp phân tích độ nhạy của DAĐT.
 3. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.
Chuyên đề II: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỚI VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 1. Những nội dung cơ bản về quản lý vốn đầu trong các doanh nghiệp nhà nước.
 2. Những nội dung cơ bản về quản lý hợp đồng trong các hoạt động xây dựng (NĐ 37/CP 2015).
 3. Quản lý thanh toán vốn đầu tư ( Thông tư số 08/2016/BTC).
 4. Quản lý quyết toán dự án hoàn thành (Thông tư số 09/2016/BTC).
 5. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.
Chuyên đề III: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TRONG CÁCDOANH NGHIỆP.
 1. Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp dầu khí.
 2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 4. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 192