, 02:15

Khóa học đấu thầu bằng tiếng Anh

        Ngày 26/9/2017 Viện phát triển Quốc tế học khai giảng khóa đào tạo đấu thầu cho người nước ngoài tại Tập đoàn Đầu khí Quốc gia Việt Nam.
        Khóa học diễn ra trong thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu tương đối hoàn chỉnh như Luật đấu thầu số 50, nghị định hướng dẫn số 63, nghị định về sử phạt HC trong KH&ĐT số 50 và một loạt các thông tư hướng dẫn rất chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Thông tư 01 quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, thông tư 02 quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn, thông tư 03 quy định chi tiết HSMT xây lắp bao gồm mẫu 1 túi hồ sơ và 2 tú hồ sơ, thông tư 05 quy định chi tiết lập HSMT MSHH, thông tư ADB WB ban hành dùng cho các dự án ODA ADB WB tài trợ, thông tư 07 hướng dẫn đấu thầu qua mạng...thông tư 23. Tất cả được giảng viên hệ thống, cập nhật trong khóa học, giúp học viên hiểu đúng thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ đó có những hoạch định khóa học, đúng pháp luật cho mọi hoạt động của đơn vị mình, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu.
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐTngày 05 tháng 5  năm 201của Bộ Kế hoạch Đầu tư)

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
* Tình huống trong đấu thầu, trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc giữa giảng viên và học viên
* Kiểm tra trắc nghiệm

chungchidauthau.edu.vn
dauthau.edu.vn
chungchihanhnghe.edu.vn
giamsat.edu.vn
antoanlaodong.biz
iid.edu.vn
iid.vn


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 113

Tổng số lượt truy cập : 137569