, 22:07

Khóa học Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại, dân sự cho Công ty Thủy điện Sơn La

NỘI DUNG KHÓA HỌC
KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI  VÀ DÂN SỰ

 
1. Thương lượng và tiến trình thương lượng
-         Khái niệm và đặc điểm thương lượng trong kinh doanh
-         Các ví dụ kinh điển trong thương lượng
-         Các thuật thương lượng
       +  Thuật thương lượng hữu nghị
       +   Thuật thương lượng lập trường
       +   Thuật thương lượng harvarl
Tiến trình thương lượng (giai đoạn chuẩn bị, tiếp xúc, thực chất)
2. Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng
-         Nguyên nhân hình thành thế găng trong thương lượng
-         Các kỹ thuật đột phá thế găng
3. Một số “ tiểu xảo” trong thương lượng
            Thảo luận các tình huống
4. Đàm phán dựa trên chiến dịch hậu mãi:
-         Để khách hàng đầu tiên không là khách hàng cuối cùng
-         Xác định giá trị của những gì mà bạn có
-         Trung bình một công ty Mỹ bị mất 20% khách hàng
-         Áp lực cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh
-         Tổ chức những buổi thảo luận nhằm tìm ra phương án giải quyết
-         Dịch vụ hậu mãi: Xây dựng chuỗi khách hàng trung thành
-         Kinh nghiệm về việc giữ khách hàng, giành lại những khách hàng đã mất và làm thỏa mãn khách hàng trong thị trường cạnh tranh hiện nay.
5. Đàm phán, soạn thảo Hợp đồng Dân sự
-         Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến việc ký hợp đồng dân sự
-         Ý nghĩa của hợp đồng dân sự trong hoạt đồng kinh doanh; phân biệt với hợp đồng thương mại và hệ quả pháp lý tự sự khác biệt.
      -     Đàm phán gắn với soạn thảo hợp đồng dân sự
6. Đàm phán, soạn thảo Hợp đồng Thương mại
-         Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan để việc ký kết hợp đồng thương mại.
-         Ý nghĩa của hợp đồng thương mại trong hoạt động kinh doanh
-         Đàm phán gắn với soạn thảo hợp đồng thương mại.
7. Thực hành viết báo cáo về soạn thảo hợp đồng


                                        Giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm sau khóa học
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1102