, 20:58

Viện IID được chọn là đơn vị đào tạo cho Dự án phát triển nông thôn huyện Quảng Điền

Viện phát triển Quốc tế học được chọn là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền VIE/023 thuộc dự án hợp tác phát triển của chính phủ Luxembourg với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin dự án:
         Dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền VIE/023 là một trong những dự án hợp tác phát triển của chính phủ Luxembourg với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính phủ Luxembourg đã cam kết tài trợ một khoản vốn trị giá 4.000.000 Euro và đối ứng của chính phủ Việt Nam trị giá 750.000 Euro để thực hiện dự án. Trong tổng nguồn vốn đó, khoản ngân sách dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng là 2.100.000 EUR. Dự án triển khai trên 11 xã, thị trấn của huyện Quảng Điền và được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2011.
        Mục tiêu phát triển của Dự án là “Đạt được những xu hướng giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội bền vững ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ”, với mục tiêu cụ thể là “Cải thiện điều kiện sống thông qua củng cố năng lực quản lý địa phương và hỗ trợ hạ tầng sản xuất cơ bản , hạ tầng xã hội bao gồm cả cung cấp các dịch vụ liên quan”. Những mục tiêu này sẽ đạt được thông qua 3 kết quả:
- Năng lực của chính quyền địa phương trong lĩnh vực lập kế hoạch và quản lý Ngân sách sẽ được củng cố; chương trình cải cách hành chính công sẽ được thúc đẩy.
- Củng cố hạ tầng xã hội và hạ tầng sản xuất cơ bản phù hợp với môi trường.
- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ liên quan đến hạ tầng xã hội và hạ tầng sản xuất cơ bản.
         Dự án phát triển nông thôn Quảng Điền chọ Viện phát triển Quốc tế học tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ dự án, Văn phòng cố vấn dự án VIE/023, thuộc cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development), chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền.

 VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 195