, 22:22

Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hà Nội

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC

                      Số: 151/2016/TB-IID

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                         
                                                          Hà Nội, ngày 14 tháng 6  năm 2016
 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các khóa đào tạo tháng 7 năm 2016 tại TP. Hà NộiCăn cứ quyết định số 799/QĐ-BXD, 628/QĐ-BXD, 106/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cho phép Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng nhận về Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ Định giá xây dựng, nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản;
Căn cứ quyết định số 615/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho phép viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ Đấu thầu và nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư;
Căn cứ giấy chứng nhận số 61/2014/GCN của Cục an toàn lao động - Bộ Lao động thương binh và xã hội công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và được cấp chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động , vệ sinh lao động;
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội. Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở các khoá đào tạo năm 2016 cho các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu cụ thể như sau:
I.  Các chương trình đào tạo tại TP. Hà Nội: (Nội dung kèm theo)
Thời gian lớp ngày: Buổi sáng 8:00 - 11:00; Buổi chiều 14:00 - 17:00   *   lớp tối: 18:00 - 21:00
TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu
Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT (24 tiết)
* Lớp ngày: (03 ngày)
- Khai giảng: 15/7/2016
- Khai giảng: 29/7/2016
800.000đ
2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD (48 tiết)
*Lớp tối: (10 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.300.000đ
3 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP (24 tiết)
*Lớp tối: (06 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.000.000đ
4 Tập huấn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 & các
Nghị định hướng dẫn mới nhất
*Lớp tối: (04 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
800.000đ
5 Giám sát thi công xây dựng công trình
Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD (72 tiết)
*Lớp tối: (15 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.700.000đ
6 Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng
(Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD)(56 tiết)
*Lớp tối: (12 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.500.000đ
7 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu
Hướng dẫn Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP (40 tiết)
* Lớp ngày: (05 ngày)
Khai giảng: 29/7/2016
1.300.000đ
8 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng  (1 ngày)
Theothông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010
* Lớp ngày: (01 ngày)
Khai giảng: 23/7/2016
1.300.000đ
9 Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP (24 tiết)
*Lớp tối: (10 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.300.000đ
10 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình XDTheo thông tư 10/2013/TT-BXD, 19/2011/TT-BTC (24 tiết) *Lớp tối: (06 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
800.000đ
11 Đo bóc khối lượng và lập dự toán - Theo nghị định 32/2015/NĐ-CP, thông tư 01/2015/TT-BXD (24 tiết) *Lớp tối: (08 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
1.400.000đ
12 An toàn lao động và vệ sinh lao động
Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
*Lớp tối: (04 buổi tối)
Khai giảng: 14/7/2016
800.000đ
14 Soạn thảo văn bản và văn thư lưu trữ Khai giảng: 15/7/2016 1.000.000đ
15 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng Khai giảng: 16/7/2016 1.500.000đ
II. Địa điểm học: Trung tâm đào tạo CNTT & TT - Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội
                                      Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
III. Giảng Viên:Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các trường đại học chuyên ngành giảng dạy.
­IV. Thủ tục nhập học:
-    Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-         02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)
-         01 bản photo chứng minh nhân dân (Áp dụng tất cả các chương trình)
-                  01 bản photo bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC (Đối với học viên tham dự chương trình số 2, 5, 6, 9)
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-         Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

Tên đơn vị:.................................................................. Người liên hệ:……………………………………
Địa chỉ:........................................................................ Điện thoại/Fax/Email:……………………………
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
           
                                            Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
                   
                     Liên hệ đăng ký
:  Mr Hưng 0985 886 886 / 0943 275 885
                             VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                            Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                            Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                     TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,Tp HCM
                            Tel:  (08) 35 377 577 ; Fax:  (08) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                            Email: daotao@iid.edu.vn; Website: http://iid.edu.vn      
Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT
VIỆN TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
ThS. Nguyễn Đình Hưng
 
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1103