, 20:41

Chương trình học tập tại Hàn Quốc năm 2016 - Hot...hot

         VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
----------------

                         Số: 40/2016/CV-IID           
       V/v Thư mời tham dự chương trình học tập
        Tại Hàn Quốc 2016

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

                         Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016
 
                                                        Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị

           Trong trào lưu hội nhập quốc tế và khu vực, doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng đổi mới công nghệ, chủ động và nhạy bén trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh - hợp tác để đủ sức mạnh cạnh tranh và tồn tại vững vàng trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt từ cuối năm 2015 - đầu 2016, việc Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức kết thúc đàm phán và dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2018, chính thức thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã đưa Việt nam vào một sân chơi mới của những khu vực rộng lớn hơn chiến tỷ trọng lớn về tổng sản lượng kinh tế về kim ngạch thương mại toàn cầu, mang đến cho Việt nam nhiều cơ hội và cũng vô vàn thách thức, áp lực. Xu thế mới đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường hiệu quả quản lý và vận hành, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu quốc tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vươn mình ra thế giới, tránh để bị thua trên chính sân nhà.
           Viện phát triển Quốc tế học phối hợp với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế “Học tập kinh nghiệm đổi mới, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong quản lý tổ chức, phát triển sản xuất kinh doanh và tìm kiếm đối tác chiến lược tại Hàn Quốc” với mực tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tiếp cận và tìm hiểu các sáng kiến, ứng dụng KH&CN tiên tiên trên thế giới, tăng cường các cơ hội hợp tác và chủ động xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị.

            Thời gian: từ ngày 22/11/2016 đến ngày 28/11/2016 (nhận đăng ký trước ngày 05/11/2016)
            Địa điểm: Seoul, Daejeon và Busan (chi tiết chương trình kèm theo)
            
           Viện phát triển Quốc tế học kính mời quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình.
                       
                  Thông tin liên hệ:  Mr Hưng 0985 886 886; 0943 275 885
                 
                 VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                 Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                 Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                 TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,tp HCM
                 Tel:  (08) 35 377 577 ; Fax:  (08) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                 Email: nguyenhung@iid.edu.vn; http://iid.edu.vn                
 
 
Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT.
VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký) 
 
 
ThS. Nguyễn Đình Hưng 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Học tập kinh nghiệm Đổi mới, Ứng dụng, Chuyển giao công nghệ trong quản lý tổ chức, phát triển sản xuất kinh doanh và Tìm kiếm đối tác chiến lược tại Hàn Quốc

 

Thời gian tổ chức: 22/11/2016 – 28/11/2016
 
Tên đơn vị: ..................................................................................................................................................
Ðịa chỉ: ........................................................................................................................................................    
Ðiện thoại: ........................................ Fax: ........................................... Email: ..........................................
Lĩnh vực kinh doanh: ............................................................................ MST: ...........................................
Tên người liên hệ: ...............................................................................  Chức vụ: .......................................
Email: ………………………………………………… Mobile: …………………………………………
 
Danh sách cán bộ tham dự chương trình:
STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số hộ chiếu Ngày cấp hộ chiếu Mobile Email
1              
2              
3              
4              
5              
 
  Ngày…….tháng…….năm 2016
Xác nhận của đơn vị tham gia
(Ký tên và đóng dấu)CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KH&CN
------------------------&----------------------

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT THỰC TẾ

Học tập kinh nghiệm Đổi mới, Ứng dụng, Chuyển giao công nghệ trong quản lý tổ chức, phát triển sản xuất kinh doanh & Tìm kiếm đối tác chiến lược tại Hàn Quốc

 
Thời gian:  từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2016
 
I - GIỚI THIỆU CHUNG
       Ngoài các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), cuối năm 2015 – đầu 2016, việc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức kết thúc đàm phán và dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2018, chính thức thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã đưa Việt Nam bước vào một sân chơi mới của những khu vực rộng lớn hơn chiếm tỷ trọng lớn về tổng sản lượng kinh tế và kim ngạch thương mại toàn cầu, mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, áp lực. Sân chơi này không chỉ về thương mại mà tất cả các lĩnh vực. Trong đó  khoa học và công nghệ cần chủ động và nhạy bén trong việc hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh và thúc đẩy kinh tế; nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm của Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam, tránh để bị thua trên chính sân nhà. Trong trào lưu hội nhập quốc tế và khu vực, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được chỉ có đổi mới công nghệ mới đủ sức cạnh tranh và tồn tại được trong nền kinh tế thị trường.
        Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tiếp cận và tìm hiểu các sáng kiến, ứng dụng KH&CN tiên tiến, các quy trình quản lý hiện đại trên thế giới, tăng cường các cơ hội hợp tác để phát triển, Viện phát triển Quốc tế học phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Hàn Quốc: “Học tập kinh nghiệm Đổi mới, Ứng dụng, Chuyển giao công nghệ trong quản lý tổ chức, phát triển sản xuất kinh doanh và Tìm kiếm đối tác chiến lược”.
II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
·         Thời gian: từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2016
·         Địa điểm: Seoul, Daejeon, Busan (Hàn Quốc)
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
·         Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
·         Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan
·         Cán bộ phụ trách Nghiên cứu và Phát triển (R&D), cán bộ quản lý nghiên cứu và ứng dụng KH&CN của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
·         Cán bộ phụ trách kinh doanh, phát triển thị trường
·         Các cá nhân quan tâm tới thị trường Hàn Quốc
 
IV - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
·         Tìm hiểu và học tập, nghiên cứu khảo sát các sản phẩm và công nghệ hiện đại của Hàn Quốc và thế giới được ứng dụng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế
·         Cung cấp các thông tin về chính sách hỗ trợ của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án hỗ trợ phát triển
·         Khảo sát thị trường công nghệ và tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ, dây chuyền máy móc phù hợp với điều kiện và chiến lược hoạt động, phát triển của các doanh nghiệp, địa phương
·         Tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng và tiêu chuẩn cho sản phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc; Hỗ trợ các tổ chức trung gian, môi giới, tư vấn, chuyển giao công nghệ nghiên cứu và tìm kiếm các sản phẩm, sáng kiến, quy trình công nghệ phù hợp với các lĩnh vực kinh tế - xã hội Việt Nam
·         Giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm - dịch vụ của đơn vị; Tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư, đối tác kinh doanh
·         Trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới và văn hóa Hàn Quốc
 
V – CHI PHÍ THAM DỰ
Tổng chi phí tham dự: 44.500.000 VNĐ/đại biểu
                           (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng/đại biểu)
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm:
1.      Vé máy quốc tế chặng HANOI/HCM -  SEOUL - HANOI/HCM
2.      Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao trung tâm (tiêu chuẩn 02 người/phòng, lẻ ghép 03 người/phòng)
3.      Thuế sân bay quốc tế hai nước và lệ phí an ninh hàng không + phụ phí xăng dầu.
4.      Lệ phí visa
5.      Tiệc chào mừng, tổng kết và các bữa ăn theo chương trình
6.      Phương tiện di chuyển theo chương trình (ô tô, tàu)
7.      Phí học tập, khảo sát và chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc
8.      Chi phí in ấn tài liệu phục vụ công tác học tập, khảo sát
9.      Cán bộ tổ chức của Cục Thị trường và hướng dẫn viên trong suốt chương trình
10.  Bảo hiểm du lịch
Không bao gồm:
1.      Chi phí làm hộ chiếu, dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân
2.      Các dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn
3.      Hành lý quá cước, chi phí sử dụng các dịch vụ không nằm trong chương trình
4.      Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế (150.000 VNĐ/người/ngày)
5.      Chi phí ở phòng đơn: 16.000.000 VNĐ/người
6.      Các chi phí phát sinh khác của cá nhân (nếu có)
 
VI. LỊCH TRÌNH & NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (dự kiến)
NGÀY 01: HÀ NỘI/HCM  QSEOUL
Đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Seoul.
Nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 02: SEOUL
Ø      Sáng: Đoàn tham dự Triển lãm Công nghệ Quốc tế International Advanced Materials & Application Technology Expo 23-25/11/2016
     - Đây là sự kiện được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Bộ Thương mại và Năng lượng Công nghiệp Hàn Quốc (Ministry of Trade and Industry Energy), trưng bày các vật liệu, sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất, cũng như mang đến những cơ hội kinh doanh, kết nối hợp tác – đầu tư – chuyển giao công nghệ cho các cá nhân, tổ chức quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ khoa học – công nghệ.
     - Triển lãm gồm khoảng 300 gian trưng bày cùng nhiều hội thảo chuyên ngành, với sự tham dự của hơn 2000 doanh nghiệp KH&CN trên khắp thế giới. Triển lãm sẽ quy tụ 20,000 chuyên gia từ các lĩnh vực (CNTT, bán dẫn, đồ gia dụng, ô tô, thiết bị y tế, thiết bị sản xuất, năng lượng tái tạo, vật liệu, công nghệ tạo hình, các thiết bị kiểm tra/phân tích...)
     - Tìm hiểu và học tập về ứng dụng KH&CN, các công nghệ và thiết bị/ máy móc/ dây chuyền hiện đại sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến...
     - Kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác
Ø      Chiều: Đoàn học tập về quy trình chuyển giao công nghệ với Viện Thúc đẩy Tiến bộ Công nghệ Hàn Quốc – Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)
     Nội dung làm việc bao gồm:
      - Giới thiệu thị trường KH&CN Hàn Quốc và KIAT
      - Ứng dụng thành tựu và kết quả nghiên cứu KH&CN trong sản xuất – kinh doanh
      - Sự phối hợp và hỗ trợ của KIAT trong việc thương mại hóa và chuyển giao công nghệ tại các nước
      - Các gói hỗ trợ của KIAT cho các nước đang phát triển để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp (máy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng, năng lượng mặt trời...)
      - Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng công nghiệp
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Seoul.
NGÀY 03: SEOUL - DAEJEON
Sau bữa sáng, Đoàn tìm hiểu lịch sử - văn hóa Hàn Quốc qua các địa danh, di sản: Nhà Xanh – Phủ Tổng thống, Bảo tàng Văn hóa truyền thống quốc gia, Cung điện Gyeongbok-Kung.
Đoàn  khởi hành đi thành phố Daejeon – thành phố khoa học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc với hơn 200 viện nghiên cứu, nhiều trường Đại học hàng đầu về kinh tế - kỹ thuật, được ví như “Thung lũng Silicon của Hàn Quốc”.
Đoàn học tập, nghiên cứu về lịch sử phát triển và ứng dụng KH&CN của Hàn Quốc tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ tiên tiến (Advanced Science and Technology Center),Công viên Khoa học Daejeon (Daejeon Expo Science Park)
       - Tổng quan về phát triển và ứng dụng KH&CN của Hàn Quốc
       - Tìm hiểu, trải nghiệm các nghiên cứu, sáng kiến và sản phẩm công nghệ của 17 viện nghiên cứu quốc gia của Hàn Quốc
       - Tìm hiểu về tầm quan trọng của KH&CN và tác động của KH&CN tới đời sống
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Daejeon.
NGÀY 04: DAEJEON - BUSAN
Sau bữa sáng, Đoàn tham quan:
      - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). KAIST là một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu và danh tiếng nhất của Hàn Quốc cũng như châu Á và thế giới. Tạp chí AsianWeek bầu chọn KAIST là trường đại học khoa học và kỹ thuật tốt nhất của Châu Á trong hai năm liên tiếp 1999 và 2000. Năm 2009, KAIST xếp hạng thứ 1 của Hàn Quốc, xếp hạng thứ 21 trên thế giới về lĩnh vực Engineering và IT, đứng thứ 39 thế giới về Natural Sciences theo bảng xếp hạng của Times - QS University Ranking. Năm 2013, KAIST xếp thứ 3 trong danh sách những trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới Times - QS University Ranking. KAIST gồm 5 trường đại học trực thuộc: Trường khoa học tự nhiên, Trường kỹ thuật, Trường khoa học văn hóa, Trường đa lĩnh vực, Trường Kinh doanh.
      - Bảo tàng Tiền tệ Hàn Quốc (Currency Museum)
Đoàn khởi hành đi Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, từng là địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2002 và Hội nghị APEC 2005. Busan được Hội quản lý cảng biển Hoa kỳ xếp hạng là cảng biển lớn thứ ba thế giới theo khối lượng hàng hóa lưu thông và năng suất vận tải. Busan cũng là thành phố có quan hệ “thành phố kết nghĩa” với TP. HCM và TP. Thái Nguyên của Việt Nam.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Busan.
NGÀY 05: BUSAN - SEOUL
Đoàn tham dự Hội chợ Công nghệ Thực phẩm Quốc tế Busan International Food Life Fair
     - Đây là Hội chợ quốc tế về thực phẩm và các sản phẩm – dịch vụ trong chuỗi cung ứng thực phẩm, công nghệ và thiết bị sử dụng trong dây chuyền sản xuất và chế biến thực phẩm. Hội chợ bao gồm 200 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp liên quan.
     - Hội chợ tập trung về Trưng bày các mặt hàng thực phẩm và các sản phẩm chăn nuôi, nông thủy sản thân thiện với môi trường; Mì; Cà phê – Rượu bia – Bánh kẹo, Thiết bị nhà bếp; Thiết bị/máy móc đóng gói, chế biến thực phẩm...; Triển lãm Sâm; An toàn thực phẩm; Nhượng quyền thương mại; Hội thảo chuyên ngành về công nghệ thực phẩm.
     - Kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác.
Đoàn tham quan và học tập thực tế tại Busan: công nghiệp cảng biển, logistics, dịch vụ du lịch…
Khởi hành về Seoul (bằng tàu cao tốc)
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Seoul.
NGÀY 06: SEOUL
Tham quan đảo Nami: hình bán nguyệt và trở nên nổi tiếng kể từ khi là nơi quay ngoại cảnh trong bộ phim truyền hình “Bản tình ca mùa Đông”, được mệnh danh là thiên đường lãng mạn xứ Hàn.
Đoàn khảo sát thị trường công nghệ điện tử, công nghiệp thực phẩm (sâm, linh chi…), thời trang - mỹ phẩm tại Seoul.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Seoul.
NGÀY 07: SEOUL – HANOI/HCM
Sau khi trả phòng, Đoàn đi ăn sáng, khảo sát trung tâm thương mại và ra sân bay quốc tế Incheon làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam.
Trên đường ghé thăm Tomorrow City tại TP. Incheon – tòa nhà triển lãm và trải nghiệm các kỹ thuật tiên tiến hiện có và những ý tưởng công nghệ trong tương lai, học tập thực tế về quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại của Khu kinh tế mở Songdo.
Về đến Việt Nam và kết thúc Chương trình.
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ms. Hưng 0985 886 886 - VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                          Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                          Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                          TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,tp HCM
            Tel:  (08) 35 377 577 ; Fax:  (08) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                                Email: nguyenhung@iid.edu.vn; http://iid.edu.vn                      

 
  
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 194