, 11:17

Khai giảng lớp đấu thầu qua mạng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                Số:  275/TB-ĐT 
 

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                   Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016
 

THÔNG BÁO
V/v mở khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

                   
                                     Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng;
Căn cứ thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Phát triển Quốc tế học,
Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, tổ chức tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

            1. Tên khóa học       :Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
            2. Tại Hà Nội            : Khai giảng ngày 15/10/2016
                                              Số 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội
           
           3. Tại tp HCM          : Khai giảng ngày 16/10/2016
                                             Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1 tp HCM
           
           4. Giảng viên            : - TS Nguyễn Sơn - Phó Cục trưởng - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT
                                                 - ThS. Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm đấu thầu mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT
           
           5. Thủ tục nhập học:

·        Giấy mời nhập học, kinh phí 1.300.000/01 hv
·        02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán)
·        01 bản photo chứng minh nhân dân (không yêu cầu công chứng)
           
         6. Đăng ký tham dự khóa học:

Để công tác tổ chức khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học tập đăng ký danh sách bằng điện thoại, gửi email hoặc fax danh sách tham dự trước ngày khai giảng).
        
         Liên hệ:  Mr Hưng 0985 886 886

                           VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                          Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội
                          Tel: (04) 39952822; Fax: (04) 37931605; Hotline: 0985 886 886 
                          HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đakao,q1, TP HCM
                          Tel: (08) 35 377 577; Fax: (08) 39 115  017; Hotline: 0943 275 885
                          Email: daotao@iid.edu.vn;Website: http://iid.edu.vn
 
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VT.
VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký)
  
ThS. Nguyễn Đình Hưng
 


Khóa học đấu thầu điện tử - thực hành trên máy tính
hướng dẫn đấu thầu thử trên mạng đấu thầu quốc gia


1. Mục tiêu của khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
- Với mục tiêu giảm được tiêu cực, lãng phí khi đấu thầu, mua sắm tài sản công.
- Nhằm công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí đi lại, họp hành…
2. Quyền lợi của học viên
- Trang bị kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong việc triển khai đấu thầu qua mạng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu.
- Học viên sẽ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, tiện nghi. Được trang bị những kiến thức chuẩn mực về nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng;
- Bên cạnh đó học viên được tư vấn miễn phí khi có những vướng mắc trong công tác đấu thầu tại đơn vị
3. Phương pháp đào tạo
Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích trao đổi với chuyên gia về những tình huống thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất. 
4. Chứng chỉ: Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học.
 

NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG


Chuyên đề 1Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
1.  Hướng dẫn thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng
2. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
3.  Chức năng của bên mời thầu
4.  Công nghệ bảo mật
5.  Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.
Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu
          Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:
1.     Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
2.     Đăng tải thông báo mời thầu
3.     Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu
Chuyên đề 3: Quy trình
Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:
1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
3. Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu
Chuyên đề 4:Hỏi đáp - thảo luận
Giảng viên hướng dẫn về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, đánh giá…Học viên trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống liên quan trong công tác đấu thầutại các đơn vị.

Chứng chỉ đấu thầu
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 17839