, 21:30

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư XDCT

THÔNG BÁO
V/v tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệm vụ Quản lý dự án và nghiệp vụ định giá xây dựng
tháng 02 năm 2017 tại Hà Nội,  Tp Hồ Chí Minh


      Căn cứ quyết định số 799/QĐ-BXD, 628/QĐ-BXD, 106/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cho phép Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng nhận về Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ Định giá xây dựng, nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản;
      Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám sát thi công xây dựng công trình, tháng 12/2016 cho các cơ quan, doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

I.  Các chương trình đào tạo tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: (Nội dung kèm theo)
*  Thời gian: 18:00 - 21:00

TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình * Lớp tối: (10 buổi tối)
- Khai giảng :22/02/2017
1.200.000đ
2 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng * Lớp tối: (12 buổi tối)
- Khai giảng : 22/02/2017
1.500.000đ

II. Địa điểm học:
-     Hà Nội: 32 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội
-     HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, tp Hồ Chí Minh

III. Giảng Viên:Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ Xây dựng, các Trường Đại học học chuyên ngành giảng dạy.

IV. Thủ tục nhập học: 
-    Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-    02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
-    01 bản photo chứng minh nhân dân  
-    01 bản photo bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC  

*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-         Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

                                               MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

Tên đơn vị:.................................................................. Người liên hệ:……………………………………
Địa chỉ:........................................................................ Điện thoại/Fax/Email:……………………………
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
           
                  Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04)37931073; Fax: (04) 3 7931605DĐ: 0985 886 886
HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, tp HCM
Tel: (08) 35 377 577; Fax: (08) 383 50964DĐ: 0943 275 885
Email: daotao@iid.edu.vn; Website: iid.edu.vn
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hệ thống các văn bản pháp luật trong đầu tư xây dựng
I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
 2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
 5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 6. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
        II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 2. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
 5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
        III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 2. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 3. Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
 4. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
 5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
 6. Xử lý tranh chấp hợp đồng
Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
 2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
 3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
 4. Quản lý tiến độ của dự án
Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Lập tổng mức đầu tư
 4. Lập dự toán xây dựng công trình
 5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trìnhvà giá xây dựng công trình
 6. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư XDCT
 1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
 2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
* kiểm tra trắc nghiệm: 90 phút đạt yêu cầu được cấp chứng nhận theo quy đinh.  


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 
Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)
 1. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình
 2. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 5. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
         1. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
         2. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
         3. Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
         4. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
         5. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)
 1. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
 2. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 3. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình
 4. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)
         1. Phương pháp đo bóc khối lượng
         2. Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)
         1. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
         2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
         3. Quản lý dự toán xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
 1. Mục đích yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
A. Những quy định chung
         1. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
         2. Các loại hợp đồng xây dựng
         3. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
         4. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng
         5. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
         6. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
B. Những quy định cụ thể
 1. Các thông tin về Hợp đồng xây dựng
 2. Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
 3. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 5. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 6. Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 7. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 8. Các nội dung khác của hợp đồng
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
 1. Thanh toán vốn đầu tư
 2. Quyết toán vốn đầu tư
 3. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
 4. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
* kiểm tra trắc nghiệm: 90 phút đạt yêu cầu được cấp chứng nhận theo quy đinh.  

 
                                                                                                                                                 
 
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 24

Tổng số lượt truy cập : 199