, 10:09

Lịch khai giảng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hà Nội, tp HCM

 

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
          Số: 253/2017/TB-IID
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
                  Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017
 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các khóa đào tạo tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh

 
      Căn cứ quyết định số 878/QLĐT-CS ngày 09/9/2016 của Cục quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị được phép đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT;
Căn cứ quyết định số 615/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho phép viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư;
     Căn cứ quyết định số 799/QĐ-BXD, 628/QĐ-BXD, 106/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cho phép Viện Phát triển Quốc tế học đào tạo và cấp chứng nhận về Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ Định giá xây dựng, nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản;
     Căn cứ giấy chứng nhận số 61/2014/GCN của Cục an toàn lao động - Bộ Lao động thương binh và xã hội công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và được cấp chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động , vệ sinh lao động;
     Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội. Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở các khoá đào tạo tháng 10 năm 2017 cho các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu cụ thể như sau:

I.  Các chương trình đào tạo tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh: (Nội dung kèm theo)
Thời gian lớp ngày: Buổi sáng 8:00 - 11:00; Buổi chiều 14:00 - 17:00   *   lớp tối: 18:00 - 21:00
TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu  (24 tiết) * Lớp ngày:(03 ngày)
- Khai giảng: 08/12/2017
- Khai giảng: 22/12/2017
800.000đ
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu  (5 buổi tối) * Lớp tối: 19/12/2017 800.000đ
3 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu - chương trình chuyên sâu Lớp ngày: (03 ngày)
- Khai giảng: 27/10/2017
1.300.000đ
4 Thẩm định kết quả đấu thầu * Lớp ngày: (02 ngày)
- Khai giảng: 27/10/2017
  800.000đ
5 Đấu thầu qua mạng (02 ngày) Khai giảng : 28/12/2017 1.300.000đ
6 An toàn lao động và vệ sinh lao động  (2 buổi tối) Khai giảng: 19/12/2017 800.000đ
7 Giám sát thi công xây dựng công trình
(12 buổi tối)
Khai giảng: 19/12/2017 1.500.000đ
8 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (8buổi tối) Khai giảng: 19/12/2017 1.200.000đ
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng (10 buổi tối) Khai giảng: 19/12/2017 1.500.000đ
10 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng (06 buổi tối)  
Khai giảng: 19/12/2017
1.000.000đ
11 Giám đốc tư vấn quản lý dự án (8 buổi) Khai giảng: 19/12/2017 1.300.000đ
12 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình XD 
(06 buổi tối)
Khai giảng: 19/12/2017 800.000đ
13 Đo bóc khối lượng và lập dự toán (phần mềm)
(10 buổi tối)
Khai giảng: 19/12/2017 1.400.000đ
14 Giám sát, đánh giá dự án đầu tư (05 buổi tối) Khai giảng: 19/12/2017 800.000đ
15 Nghiệp vụ Hành chính văn phòng - Văn thư lưu trữ Lớp ngày: 03 ngày
Khai giảng: 22/01/2018
2.000.000đ
16 Kỹ năng Đám phán, Soạn thảo và ký kết hợp đồng Lớp ngày: 03 ngày
Khai giảng: 19/01/2018
2.000.000đ
17 Nghiệp vụ lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội Khai giảng: 26/01/2018 1.000.000đ

II. Địa điểm:
+ Hà Nội:
-           Số 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội
-           Số 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội
+ TP Hồ Chí Minh:
-          Lớp đấu thầu (lớp học ngày): 92 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Quận 1, TP HCM
-          Lớp học buổi tối: Học viện hành chính Quốc gia * Số 10 đường 3/2, p 12, q 10, Tp. HCM

III. Giảng Viên:Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các trường đại học chuyên ngành giảng dạy.
­
IV. Thủ tục nhập học:

-    Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-         02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)
-         01 bản photo chứng minh nhân dân (Áp dụng tất cả các chương trình)
-                  01 bản photo bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC (Đối với học viên tham dự chương trình số 6, 7, 8, 10)
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-         Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC
Tên đơn vị:.................................................................. Người liên hệ:……………………………………
Địa chỉ:........................................................................ Điện thoại/Fax/Email:……………………………
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
 
 Liên hệ đăng ký:   Mr Hưng 0985 886 886/ 0943 275 885
                           VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                          Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                          Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                          TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,Tp HCM
                          Tel:  (08) 35 377 577 ; Fax:  (08) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                          Email: viengiaoduc@gmail.com; Website: http://iid.edu.vn    
 
Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT
       VIỆN TRƯỞNG
 
               (đã ký)
 
ThS. Nguyễn Đình Hưng

chungchidauthau.edu.vn

giamsat.edu.vnCHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5  năm 2016của Bộ Kế hoạch &Đầu tư)

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
* Kiểm tra trắc nghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT

 
PHẦN I: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Áp dụng cho giám sát thi công mọi loại công trình xây dựng)
Chuyênđề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 3. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Chuyên đề 4. Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 5. Giám sát công tác khảo sát xây dựng
Chuyên đề 6.Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình
PHẦN II: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Chuyênđề 7. Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
Chuyên đề 8.Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá
Chuyên đề 9.Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác
Chuyên đề 10. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình 
Chuyên đề 11. Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình
Chuyên đề 12. Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp
Chuyên đề 13. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp

PHẦN III: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Chuyên đề 7. Giám sát thi công công trìnhcầu
Chuyên đề 8. Giám sát thi công công trìnhhầm
Chuyên đề 9.Giámsát thi công công trình đường bộ, sân bay
Chuyên đề 10. Giám sát thi công công trình cảng - đường thủy
Chuyên đề 11.Giám sát thi công công trình đường sắt
PHẦN IV: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN
Chuyên đề 7.Giám sát công tác dẫn dòng thi công, nền
và móng công trình thủy lợi, thủy điện
Chuyên đề 8. Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đầm lăn (RCC) và kết cấu gạch, đá
Chuyên đề 9. Giám sát thi công các công trình đất, đá        
Chuyên đề 10. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị thuỷ công và thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi, thủy điện 
* Kiểm tra trắc nghiệm
* Hướng dẫn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát 


chungchidauthau.edu.vn
dauthau.edu.vn
chungchihanhnghe.edu.vn
giamsat.edu.vn
antoanlaodong.biz
iid.edu.vn
iid.vn
 
VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 25

Tổng số lượt truy cập : 12022