, 21:44

Lịch khai giảng các khóa đào tạo đấu thầu

Lớp học chứng chỉ đấu thầu - Viện phát triển quốc tế học (IID) là đơn vị dẫn đầu trong công tác đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu. Các khóa học chuẩn khung, đề cao sự tương tác giữa giảng viên và học viên, tư vấn miễn phí các tình huống sau khóa học, chứng chỉ có giá trị tên toàn quốc (chứng chỉ được đăng tải lên website của Bộ KH&ĐT)...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC                     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  -------------------                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 689/TB-ĐT
                                                                                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2021

 

     THÔNG BÁO

      V/v mở khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu tại 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh


                Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu

      Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
      Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
      Căn cứ thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
      Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Phát triển Quốc tế học,
      Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tổ chức tại TP Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
         
I.  Các chương trình đào tạo đấu thầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh năm 2022

*  Thời gian lớp ngày: Buổi sáng 8:00 - 11:30; Buổi chiều 13:30 - 17:00   
TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với lựa chọn nhà thầu (24 tiết)
Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT 
(cấp chứng chỉ)
* Lớp ngày: (03 ngày/01 khóa) tại Hà Nội và HCM

- Khai giảng: 07/1/2022
- Khai giảng: 21/1/2022
- Khai giảng: 25/2/2022
- Khai giảng: 11/3/2022
- Khai giảng: 25/3/2022
- Khai giảng: 01/4/2022
- Khai giảng: 15/4/2022
- Khai giảng: 27/4/2022
- Khai giảng: 13/5/2022
- Khai giảng: 27/5/2022
- Khai giảng: 10/6/2022
- Khai giảng: 24/6/2022
- Khai giảng: 08/7/2022
- Khai giảng: 22/7/2022
- Khai giảng: 05/8/2022
- Khai giảng: 19/8/2022
- Khai giảng: 09/9/2022
- Khai giảng: 23/9/2022
- Khai giảng:07/10/2022
- Khai giảng:21/10/2022
- Khai giảng:04/11/2022
- Khai giảng:18/11/2022
- Khai giảng:02/12/2022
- Khai giảng:16/12/2022
- Khai giảng:30/12/2022
1.000.000đ
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (16 tiết)
(Cấp chứng nhận)

- Học thực hành trên máy tính, thực hành trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (như đấu thầu thật)
- Cấp chứng thư số cho từng học viên để học
- Hướng dẫn từng học viên thành thạo ngay tại lớp học
- Tư vẫn miễn phí các vướng mắc khi triển khai đấu thầu qua mạng tại cơ quan

* A - Z logic...
* Lớp ngày: (02 ngày/01 khóa)

Hà Nội:
- Khai giảng: 07/1/2022
- Khai giảng: 22/1/2022
- Khai giảng: 25/2/2022
- Khai giảng: 11/3/2022
- Khai giảng: 16/4/2022
- Khai giảng: 14/5/2022
- Khai giảng: 11/6/2022
- Khai giảng: 09/7/2022
- Khai giảng: 06/8/2022
- Khai giảng: 27/8/2022
- Khai giảng: 17/9/2022

- Khai giảng: 15/10/2022
- Khai giảng: 12/11/2022
- Khai giảng: 10/12/2022


1.200.000đ

 
3 Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu (24 tiết)
(Cấp chứng nhận)
* Lớp ngày: (03 ngày/01 khóa)

Khai giảng: Liên tục
1.300.000đ
4 Ôn thi hành nghề về đấu thầu * Lớp ngày: (02 ngày/01 khóa)
Khai giảng: Liên tục trước mỗi kỳ thi 10 ngày
2.000.000đ
 
II. Địa điểm học:
* Tại Hà Nội: Số 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
* Tại Hà Nội: Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
* Tại tp Hồ Chí Minh: Số 10-12 Đinh tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh


III. Giảng Viên: được Cục Quản lý đấu thầu cấp phép giảng dạy các khóa nghiệp vụ đấu thầu

IV. Chứng chỉ: Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa học theo đúng mẫu quy định tại (Thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

V. Thủ tục nhập học: 
-    Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-    02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)
-    01 bản photo chứng minh nhân dân (Áp dụng tất cả các chương trình)

*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-    Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

VI. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp qua website, emailđiện thoại hoặc fax theo mẫu sau:


MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

Tên đơn vị:.................................................................. Người liên hệ:……………………………………
Địa chỉ:........................................................................ Điện thoại/Fax/Email:……………………………


TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
           
                  Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

Liên hệ đăng ký:  Mr Hưng 0985 886 886 
                              VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                              Số 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
                              Số 10-12 Đinh tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
                              Tel:  (024) 39 952 822; Fax: (024) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                              Email: nguyenhung@iid.edu.vn; Website: http://iid.edu.vn      


Nơi nhận:
Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT
      VIỆN TRƯỞNG
 
               (đã ký)
 
ThS. Nguyễn Đình Hưng

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

* Kiểm tra trắc nghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Lớp đấu thầu và quản lý dự án cho Bộ Xây dựng

Lớp học đấu thầu - Viện quốc tế học
Lớp đấu thầu cơ bản, qua mạng cho Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương


Lớp đấu thầu cơ bản, qua mạng tại Bộ Quốc phòngKhóa đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

chứng chỉ đấu thầu
Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu


NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
1.  Hướng dẫn thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về quy định chi tiết đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
2. Hướng dẫn thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
3. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu qua mạng
4. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
5.  Chức năng của bên mời thầu
6.  Công nghệ bảo mật
7.  Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.
Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu
1.  Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
2.  Đăng tải thông báo mời thầu
3.  Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu
Chuyên đề 3: Quy trình
1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
3. Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu
Chuyên đề 4:Hỏi đáp - thảo luận
Giảng viên hướng dẫn về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, đánh giá…Học viên trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống liên quan trong công tác đấu thầutại các đơn vị.
* Hướng dẫn thực hành đấu thầu trực tiếp trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia
* Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư lên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia
* Hướng dẫn đăng ký chứng thư số, nhận và sử dụng chứng thư số
* Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học

Khóa học đấu thầu qua mạng

               Giờ thực hành khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạngchứng chỉ đấu thầu qua mạng

Liên hệ đăng ký:  Mr Hưng 0985 886 886 - 0943 275 885
                              VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                              Tầng 6 - Cung trí thức thành phố - Số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy, Hà Nội
                              Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                              Email: daotao@iid.edu.vn; Website: http://iid.edu.vn    


chungchidauthau.edu.vn
dauthau.edu.vn
chungchihanhnghe.edu.vn
giamsat.edu.vn
antoanlaodong.biz
iid.edu.vn
iid.vn

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1100