, 19:59

Lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Số: 37/TB-IID                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                THÔNG BÁO
                               V/v tổ chức Ôn thi chứng chỉ hành nghề về đấu thầu

       Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, chi tiết tại khoản 7, điều 35 quy định: ”Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.”
       Căn cứ quyết định số 878/QLĐT-CS ngày 09/9/2016 của Cục quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công nhận Viện phát triển Quốc tế học là đơn vị được phép đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT;
       Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Viện Phát triển Quốc tế học thông báo mở các khoá ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu cụ thể như sau:

I.  Các chương trình đào tạo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: (Nội dung kèm theo)
*  Thời gian: Buổi sáng 8:00 - 11:00; Buổi chiều 13:30 - 16:30 

TT Chương trình đào tạo Thời gian Kinh phí
1 Khóa Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn 02 ngày/01 khóa
Khai giảng liên tục hàng tháng

(đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản)
1.800.000đ
2 Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn
3 Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cả 2 lĩnh vực trên
4 Khóa đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với lựa chọn nhà thầu 03 ngày/01 khóa
Khai giảng liên tục
800.000đ

II. Địa điểm học:
Tại Hà Nội:Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
Tại TP HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

III. Giảng Viên:Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm được Cục quản lý và đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép giảng dạy các khóa học về đấu thầu.

IV. Thủ tục nhập học: 
-   Thư mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)
-   02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
-   01 bản photo chứng minh nhân dân  
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-    Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

                                   MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC
    Tên đơn vị:......................................................... Người liên hệ:……………………………
    Địa chỉ:............................................................... Điện thoại/Fax/Email:……………………
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Di động Tên khóa học đăng ký
           
           
       Kính đề nghị phổ biến Thông báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

Liên hệ đăng ký: 0985 886 886/ 0943 275 885
                        VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                        Hà Nội: Số 32 Trần Quý Kiên, p Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
                         Tel:  (024) 39 952 822; Fax: (024) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                        TP.HCM: số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p Đa Kao, quận 1,Tp HCM
                        Tel:  (028) 35 377 577 ; Fax:  (028) 39 115 017; Hotline: 0943 275 885
                         Email: daotao@iid.edu.vn; Website: http://iid.edu.vn  


Nơi nhận:                                                                                   VIỆN TRƯỞNG

Các cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT     
                                                                                          (đã ký)


                                                                                             ThS. Nguyễn Đình Hưng

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 190