, 02:57

Đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với nhà đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Học đấu thầu

 
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư
- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;
-Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.
Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư  
- Sơ tuyển;
- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
-Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình chỉ định thầu.
Chuyên đề 6: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.
Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
* Kiểm tra trắc nghiệm về đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 48

Tổng số lượt truy cập : 137633