, 21:19

Đào tạo đấu thầu cơ bản - đối với nhà thầu

Lớp học đấu thầu - cấp chứng chỉ
------------------
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Theo Thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐTngày 25 tháng 1 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
(Xem Lịch khai giảng - Bấm vào đây) 

 
1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành
- Cập nhật, hướng dẫn luật đấu thầu mới 2023
- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Quy trình chào hàng cạnh tranh;
- Quy trình chỉ định thầu;
- Quy trình mua sắm trực tiếp;
- Quy trình tự thực hiện;
- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

* Kiểm tra trắc nghiệm về đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTngày 05tháng 5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


                                            GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VỀ ĐẤU THẦU


                                                 CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
chứng chỉ đấu thầu                     CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU


                     CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG


Viện phát triển quốc tế học chuyên tổ chức các khóa học đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu đúng quy định của pháp luật. Đáp ứng quy định tại điều 16 của luật đấu thầu "Các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo đáu thầu..."

Liên hệ đăng ký:  Mr Hưng 0985 886 886 / 0943 275 885
                              VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
                              Tầng 3 - Số 36 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
                              Tel:  (04) 39 952 822; Fax: (04) 3793 1605; Hotline: 0985 886 886
                              Email: viengiaoduc@gmail.com; Website: http://iid.edu.vn    
 

# Chứng chỉ đấu thầu cơ bản
# Học đấu thầu ở đâu
# Cập nhật luật đấu thầu mới 2023
# Lớp học đấu thầu tại Hà Nội
# Khóa học đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh
# Chứng chỉ hành nghề đấu thầu
#
Khóa học đấu thầu nâng cao


LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 196