, 11:35

Giám đốc tư vấn Quản lý dự án

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 
CLICK XEM LỊCH KHAI GIẢNG
 
Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP), phương pháp lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế
 1. Phân loại dự án theo nhóm A-B-C theo quy chế mới. Trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý nhà nước đối với vốn ngân sách nhà nước và của Chủ tịch hội đồng quản trị, các Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp cổ phần đối với vốn đầu tư của Doanh nghiệp.
 2. Phân cấp công trình theo cấp đặc biệt, cấp 1, 2, 3, 4 theo quy định mới và các nội dung xác định các bước thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước. Vấn đề bảo hành theo cấp công trình và vấn đề bảo lãnh theo thư bảo hành của Ngân hàng.
 3. Trách nhiệm pháp lý của Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định và phê duyệt, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán…
 4. Hướng dẫn nguyên tắc điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán, hợp đồng…
Chuyên đề 2: Trình tự và nội dung lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chỉnh phủ - Thông tư 05/2007/TT-BXD
 1. Nội dung và phương pháp xác định tổng mức đầu tư - tổng dự toán - dự toán
 2. Phương pháp xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo quy định đối với các dự án thực hiện dưới 02 năm và từ 02 năm trở lên
 3. Phương pháp xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định dự án thiết kế, giám sát, quản lý dự án… phù hợp với pháp luật hiện hành (Văn bản 1751-VP-BXD, 1599-VP-BXD, 1600-VP-BXD)
Chuyên đề 3: Vận dụng đúng đắn các hình thức hợp đồng và các phương pháp thanh toán, quyết toán theo (Thông tư 06/2007/BXD, Thông tư 27/2007/BTC, Thông tư 33/2007/BTC và các Thông tư bổ sung 130 và 98/2007/BTC, 118/2007/BTC…)
 1. Các hình thức hợp đồng tư vấn, tổng thầu thiết kế, hợp đồng thi công, tổng thầu thiết kế và xây dựng, tổng thầu EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay.
 2. Các phương thức thanh toán theo hợp đồng giá trọn gói, cố định, hợp đồng theo giá điều chỉnh, hợp đồng kết hợp các loại giá trên.
Chuyên đề 4: Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư - Các tổ chức tư vấn và các nhà thầu (Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP, Thông tư 11/2005/BXD, Thông tư 12/2005/BXD, Quyết định 12/2005/BXD…)
 1. Vai trò trách nhiệm của Chủ đầu tư - tư vấn và các nhà thầu trong quản lý chất lượng công trình
 2. Căn cứ nội dung, trình tự và thành phần nghiệm thu (Công tác, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình hoàn thành)
 3. Nội dung,  nhiệm vụ của Chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu trong giám sát thi công, giám sát tác giả, kiểm định chất lượng và giám định nhà nước về chất lượng công trình
 4. Nội dung, trách nhiệm của Chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu trong bảo hành, bảo trì và xử lý sự cố công trình theo quy định của Pháp luật.
Chuyên đề 5: Quản lý tiến độ và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Những yêu cầu trách nhiệm của Chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc lập quản lý tiến độ và thời gian thực hiện dự án đầu tư XDCT
 2. Phương pháp và kinh nghiệm thực tế xác định các quá trình chi tiết khi thực hiện dự án xây dựng công trình (Biện pháp thi công cụ thể, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp trong các dự án đầu tư XDCT)
 3. Phương pháp và kinh nghiệm thực tế khi xác định các công tác, thành phần công việc, trình tự thực hiện các công việc, khối lượng và thời gian thực hiện các công trình tương ứng, vấn đề kiểm soát và quản lý tiển độ xây lắp.
* Kiểm tra trắc nghiệm: 60 phút
 
 

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 12035