, 14:41

Giới thiệu

* Chức năng, nhiệm vụ của Viện Phát triển Quốc tế học:

Viện phát triển Quốc tế học thành lập năm 1997 với các chức năng nhiệm vụ sau:
1. Nghiên cứu:

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản.
- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển.
- Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. 
Vinpearl Mũi Cò
2. Tư vấn:
- Dịch vụ thông tin về các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, tư vấn lựa chọn ngành nghề và môi trường giáo dục phù hợp khả năng của đối tượng có nhu cầu.
- Thông tin, tư vấn về phát triển và làm dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.
- Tham gia tư vấn, phản biện, góp ý và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề về chính sách, các văn bản pháp lý và các vấn đề khác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế và xã hội.
- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ liên quan đến đấu thầu, đánh giá thẩm định kết quả đấu thầu.
3. Hợp tác, đào tạo:
- Phổ biến, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, môi trường và thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu. VinCity
- Trực tiếp triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.
- Tiến hành hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, trao đổi cán bộ về các lĩnh vực có liên quan.
- Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học. Kosmo Tây Hồ

VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 15598