, 00:01

Khóa đào tạo Sử dụng Excel cho phân tích và trình bày dữ liệu

KHÓA ĐÀO TẠO
SỬ DỤNG EXCEL CHO PHÂN TÍCH, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

Thời gian Nội dung
Ngàythứ nhất:
Buổi sáng
(08h00’-11h30’)
Khai mạc
1. Giới thiệu một số hàm mới trong các phiên bản Excel mới:
- Các hàm: SUMIFS, COUNIFS, SUMPRODUCT, DATEDIF, làm việc với NAME và RANGES
- Bài tập thực hành. Giải đáp câu hỏi của học viên
Ngày thứ nhất:
 
Buổi chiều
(14h00’-17h00’)
2. Xử lý dữ liệu
- Sorting với Custom List
- Sử dụng hàm trong Advance Filter để rút trích dữ liệu phức tạp
- Conditional Formatting cơ bản
- Kết hợp hàm trong Conditional Formatting
- Xóa dữ liệu trùng lặp
- Xuất nhập dữ liệu
- Bài tập thực hành. Giải đáp câu hỏi của học viên
Ngày thứ hai:
 
Buổi sáng
(08h00’-11h30’)
3. Sử dụng công cụ WHAT-IF ANALYSIS
- Goal Seek
- Solver (cài đặt, thiết lạp tham số)
4. Dử dụng Pivot Table và Pivot Chart
- Tạo PivotTable Frame
- Thay hàm và vùng dữ liệu trong Pivot Table
- Định dạng Pivot Table
- Vẽ biểu đồ với Pivot Chart
Ngày thứ hai:
 
Buổi chiều
(14h00’-17h00’)
5. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
- Tạo Data Validation cơ bản như List, Date, Time,...
- Sử dụng hàm trong Data Validation để kiểm tra dữ liệu phức tạp
6. Giới thiệu macro
- Tạo macro
- Ứng dụng macro vào tự động hóa công việc trong Excel
7. Một số vấn đề khác
- Bảo mật trong excel
- Di chuyển nhanh giữa các sheet
- Giới thiệu một số phím tắt trong Excel
- Bài tập thực hành. Giải đáp câu hỏi của học viên.
 

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 24

Tổng số lượt truy cập : 18729