, 21:32

Khóa học đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền của dự án

NỘI DUNG KHÓA HỌC
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN

 
Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ QLDA ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 1. Những nội dung cơ bản về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
    1.1  Trình tự các bước về quản lý dự án đầu tư (DAĐT).
    1.2   Các nội dung cơ bản về quản lý DAĐT.
    1.3   Các văn bản pháp lý về quản lý DAĐT.
 2.  Thẩm định tài chính dự án đầu tư
      2.1  Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu thẩm định của DAĐT.
                 2.2 Các kiến thức cơ bản về dòng tiền; phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn bình quân và các khái niệm có liên quan
     2.3 Sáu phương pháp thẩm định tài chính quản lý DAĐT, bao gồm:
           2.3.1  Phương pháp hiện giá thuần( NPV).
           2.3.2  Phương pháp xác định tỷ suất danh lợi nội bộ ( IRR).
           2.3.3  Phương pháp xác định thời gian hoàn vốn  (PP).
           2.3.4. Phương pháp xác định chỉ số sinh lời (IP).
           2.3.5 Phương pháp xác định điểm hòa vốn (BEP).
           2.3.6 Phương pháp phân tích độ nhạy của DAĐT.
 3. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.
Chuyên đề II: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỚI VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
  1. Những nội dung cơ bản về quản lý vốn đầu trong các doanh nghiệp nhà nước.
  2. Những nội dung cơ bản về quản lý hợp đồng trong các hoạt động xây dựng (NĐ 37/CP 2015).
  3. Quản lý thanh toán vốn đầu tư (Thông tư số 08/2016/BTC).
  4. Quản lý quyết toán dự án hoàn thành (Thông tư số 09/2016/BTC).
  5. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.
Chuyên đề III: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TRONG CÁCDOANH NGHIỆP.
  1. Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp dầu khí.
  2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
  4. Trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.


Khóa học đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và quản lý dòng tiền dự án cho Vietsovpetro năm 2018

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 24

Tổng số lượt truy cập : 199