, 14:48

Khóa lập phương án kỹ thuật - dự toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định của các Công ty Điện Lực

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
 Lập phương án kỹ thuật - dự toán chi tiết sửa chữa tài sản cố đinh
của các Công ty Điện lực

 
Phần I: Những lý luận chung và văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến việc lập định mức, đơn giá và dự toán xây dựng công trình.
1.  Lập và sử dụng định mức dự toán Xây dựng công trình
2.  Lập và sử dụng đơn giá Xây dựng công trình
3.  Lập dự toán Xây dựng công trình.
Phần II: Vận dụng văn bản pháp quy, văn bản của Bộ chuyên ngành, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty diện lực miền Bắc vào công tác lập phương án kỹ thuật - dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định của các công ty Điện lực.
1.      Lập phương án sửa chữa tài sản cố định
1.1.      Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về tài sản cố định cần sửa chữa
1.2.      Lập phương án kỹ thuật sửa chữa
-          Hồ sơ thiết kế
-          Các phương án công nghệ thực hiên (giải pháp kỹ thuật, tiến độ, phương thức thực hiện)
2.      Công tác dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định.
2.1.      Quy định chung.
2.2.      Thẩm tra xét duyệt dự toán.
2.3.      Hồ sơ dự toán sửa chữa lớn.
2.4.      Phương pháp xác định các khoản mục chi phí.
2.4.1.      Chi phí thiết bị.
2.4.2.      Chi phí xây dựng.
2.4.2.1.      Chi phí vật liệu.
2.4.2.2.      Chi phí nhân công.
2.4.2.3.      Chi phí máy thi công.
2.4.2.4.      Chi phí chung.
2.4.2.5.      Thu nhập chịu thuế tính trước.
2.4.2.6.      Thuế giá trị gia tăng.
2.4.3.      Chi phí khác.
2.4.3.1.      Chi phí khảo sát và lập phương án kỹ thuật (thiết kế) sửa chữa lớn.
2.4.3.2.      Chi phí nghiệm thu chạy thử.
2.4.3.3.      Thưởng vận hành an toàn điện.
2.4.3.4.      Chi phí lán trại và trực tiếp phí khác.
2.4.4.      Chi phí dự phòng.
2.4.5.      Vật tư thu hồi.
2.4.6.      Chiết giảm chi phí dự toán.
Phần III: Phần thực hành.
Vận dụng những nội dung đã nêu ở trên vào lập phương án kỹ thuật -  dự toán sửa chữa lớn 1 tài sản cố định tài sản cố định tại công ty điện lực.
GHI CHÚ:Đề cương trên viết căn cứ vào văn bản của Tập đoàn điện lực Việt Nam - Tổng công ty điện lực miền Bắc số 2135/QĐ – EVN NPC ngày 18/11/2010 về việc ban hành “Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc”, mã kí hiệu: EVN  NPC.KT/QC01.

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 15599