, 15:21

Khóa nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng

KHÓA HỌC
NGHIỆM THU HOÀN CÔNG, THANH TOÁN QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Chuyên đề 1: Nghiệm thu hoàn công:


I. Khái niệm nhật ký công trình
Quy định lập sổ và ghi nhật ký công trình (kỹ thuật ghi sổ, quy định lưu trữ, quản lý nhật ký công trình
II. Công tác lập hồ sơ hoàn công:
 1. Cơ sở pháp ký
 2. Một số khái niệm về bản vẽ hoàn công
 3. Vai trò, tác dụng của hồ sơ hoàn công
 4. Các loại bản vẽ hoàn công
 5. Đơn vị lập hồ sơ hoàn công
 6. Kỹ thuật lập hồ sơ hoàn công
 7. Trường hợp thi công đúng thiết kế, trường hợp phải thay đổi bổ sung
 8. Quy định lưu trữ bản vẽ hoàn công
 9. Trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ hoàn công
III. Công tác nghiệm thu công trình xây dựng
 1. Công tác kiểm soát trong quá trình hình thình công trình xây dựng
 2. Công tác khảo sát xây dựng lựa chọn nhà thầu
 3. Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
 4. Mẫu biên bản nghiệm thu
IV. Nghiệm thu sản phẩm thiết kế xây dựng
V. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình
 1. Quy trình nội dung nghiệm thu sản phẩm xây dựng
 2. Tổ chức nghiệm thu từng công việc xây dựng, nghiệm thu nội bộ, các thành phần
 3. Nội dung quản lý nghiệm thu A → B
 4. Các công việc và trình tự phải thực hiện nghiệm thu
 5. Các thành phần trực tiếp nghiệm thu
Chuyên đề 2: Thanh toán vốn đầu tư
I. Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
II. Tạm ứng vốn đầu tư
 1. Đối tượng tạm ứng và mức vốn tạm ứng
 2. Thu hồi tạm ứng
 3. Hồ sơ tạm ứng
III. Thanh toán khối lượng hoàn thành
 1. Căn cứ kiểm soát khối lượng hoàn thành
 2. Hồ sơ đề nghị thanh toán
 3. Thanh toán khối lượng hoàn thành
IV. Quy trình thủ tục thanh toán vốn đầu tư
V. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể
 1. Trách nhiệm quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản lý dự án
 2. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan kho bạc nhà nước
 3. Trách nhiệm quyền hạn của bên nhận thầu
Chuyên đề 3: Quyến toán vốn đầu tư
I. Khái niệm
II. Phân loại quyết toán vốn đầu tư
III. Nội dung báo cáo quyết toán vốn
IV. Hồ sơ trình duyệt quyết toán
V. Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (thẩm tra quyết toán, hình thức thuê tổ chức kiểm toán độc lập.
VI. Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức (giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo giá điều chỉnh, hợp đồng theo giá hợp đồng kết hợp)
VII. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán
VIII. Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 15601