, 21:57

Kỹ năng bán hàng và chăn sóc khách hàng hiệu quả

KỸ NĂNG GIAO TIẾP, BÁN HÀNG
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

“Lời nói đẹp là chi phí thấp nhất để thu lợi ích cao nhất”
“Khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phí sanh”

 
Phần 1: Tổng quan về giao tiếp và giao tiếp bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Tại sao phải giao tiếp
- Giao tiếp để đạt được những điều ta muốn
- Con người ta muốn gì
- Các yêu cầu giao tiếp?
- Các yếu tố tham gia vào quá trình của giao tiếp
- Cấu trúc của hoạt động của giao tiếp: (Chủ thể giao tiếp, Đối tượng giao tiếp, Mục đích giao tiếp, Nội dung giao tiếp, Hoàn cảnh giao tiếp, Các kênh giao tiếp, Các quan hệ giao tiếp…)
- Qui trình, quá trình giao tiếp
- Hình thức, Phương tiện của giao tiếp
- Đặc trưng cơ bản của giao tiếp
- Chức năng của giao tiếp
- Những rào cản trong giao tiếp
Phần 2: Đặc trưng của Đơn vị...
- Đặc trưng của sản phẩm của đơn vị...
- Đặc trưng về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...
- Yêu cầu về con người đơn vị...
Phần 3: Bí quyết giao tiếp bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả
- Hiểu mình, hiểu người trong giao tiếp để bán hàng
- Tam giác thần trong giao tiếp
- Soạn thảo nội dung giao tiếp phù hợp với đối tượng để bán hàng
- Cài đặt tư duy và tạo cầu cho đối tượng giao tiếp để bán hàng
- Chăm sóc khách hàng hiệu quả
- Xử lý tình huống giao tiếp

Liên hệ: 0985 886 886

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 22

Tổng số lượt truy cập : 1101