, 14:55

Nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản (cả 3 lĩnh vực)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung  sau đây:
Chuyên đề 1: Pháp luật về Kinh doanh Bất động sản
a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
b) Pháp luật về đất đai
c) Pháp luật về nhà ở
d) Pháp luật về dân sự
đ) Pháp luật về đầu tư, xây dựng
e) Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
b) Phân loại thị trường bất động sản
c) Các yếu tố của thị trường bất động sản
d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
e) Giá trị và giá cả bất động sản
Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học)
* Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản (Tổng thời lượng là 24 tiết học ) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản
a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản
b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản
c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản
d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản
đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản
e) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản
g) Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới
d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới
đ) Kỹ năng môi giới bất động sản
e) Marketing bất động sản
g) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
h) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản
* Thực hành và kiểm tra cuối khóa:
- Thực hành: Nghiên cứu thực tế hoạt động của một số văn phòng môi giới bất động sản; viết báo cáo thu hoạch.
- Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phần chuyên:
Thời gian kiểm tra: 90 phút
Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ
ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
 
* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học)
* Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản (Tổng thời lượng là 48 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
a) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
b) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản
c) Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản
d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá
đ) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
e) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản
g) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động
a) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản
b) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản
c) Phân tích thông tin về bất động sản
d) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản
đ) Xác định giá bất động sản
e) Lập hồ sơ và chứng thư định giá
g) Các phương pháp định giá bất động sản
Chuyên đề 3: Định giá bất động sản
a) Căn cứ định giá bất động sản
b) Định giá bất động sản là đất đai
c) Định giá bất động sản là nhà ở
d) Định giá bất động sản là công trình xây dựng
đ) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản
* Thực hành và kiểm tra cuối khóa:
- Thực hành: Thực hành định giá một bất động sản cụ thể, viết báo cáo kết quả định giá.
- Kiểm tra cuối  khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phần chuyên môn:
Thời gian kiểm tra: 90 phút
Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ
QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
 
* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học)
* Kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Tổng thời lượng là 24 tiết học )bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
Chuyên đề 1: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản
a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản
b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản
c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch
h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới
d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới
đ) Kỹ năng môi giới bất động sản
e) Marketing bất động sản
g) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
h) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản
* Thực hành và kiểm tra cuối khóa:
- Thực hành:Tìm hiểu thực tế hoạt động của 1- 2 sàn giao dịch bất động sản; viết báo cáo thu hoạch.
- Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phần chuyên môn:
Thời gian kiểm tra: 90 phút.
Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.
 

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 23

Tổng số lượt truy cập : 15599