, 02:53

Quản trị sản xuất dành cho tổ trưởng và quản đốc phân xưởng

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG VÀ QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG


Chuyên đề 1: Tổng quan về sản xuất và quản lý sản xuất
 1. Hiện trạng công tác quản lý sản xuất tại doanh nghiệp.
 2. Vai trò và tác động của sản xuất với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 3. Các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất - giải pháp:
 4. Quản lý sản xuất hiệu quả với các khái niệm cơ bản trong quản lý sản xuất.
Chuyên đề 2: Hoạch định sản xuất và kiểm soát nguồn lực vật chất trong sản xuất
 1. Dự báo nhu cầu sản phẩm
 2. Hoạch định năng lực sản xuất
 3. Hoạch định tổng hợp
 4. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 5. Hoạch định nhu cầu về nhân sự
 6. Hoạch định về thời gian sản xuất
 7. Giảng viên hướng dẫn thảo luận nhóm về hoạch định sản xuất
Chuyên đề 3: Tổ chức sản xuất
 1. Lựa chọn quá trình sản xuất
 2. Bố trí mặt bằng sản xuất
 3. Các hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu
 4. Giảng viên hướng dẫn thảo luận nhóm về tổ chức sản xuất
Chuyên đề 4: Điều hành sản xuất
 1. Lập lịch trình sản xuất
 2. Thiết kế phân giao công việc
 3. Phân công giao việc cho người và máy
 4. Các công cụ chủ yếu trong điều hành sản xuất
 5. Động viên, khuyến khích người lao động
 6. Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất - Giảm chi phí thông qua kiểm soát đầu ra phi sản phẩm
Chuyên đề 5: Quản ly chất lượng trong sản xuất
 1. Năng xuất và chất lượng: mối tương quan
 2. Quản lý năng suất
 3. Quản lý chất lượng
 4. Chi phí chất lượng
 5. Cải tiến liên tục với Kaizen - 5S: Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả.

LỊCH KHAI GIẢNG


VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC
Tầng 6 - Cung trí thức thành phố
Số 01 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024.37931073, 024.39952822 - fax: 024.37931605
Hotline: 0985 886 886

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 43

Tổng số lượt truy cập : 137620